Program żłobka


Celem zabaw muzyczno – ruchowych jest rozwój motoryki dużej (sprawność ruchowa całego ciała), rozwój sprawności językowej, rozwój percepcji słuchowej, rozwój zdolności obserwowania oraz kształtowanie świadomości własnego ciała i przestrzeni.

Celem prac plastycznych/manualnych jest rozwój motoryki małej (sprawność ruchowa rąk), rozwój wyobraźni, rozwój zdolności plastycznych, rozwój twórczego myślenia oraz nauka kolorów.

Celem zabaw integracyjnych jest rozwój więzi emocjonalnej, zdolności społecznych, tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery oraz aktywizacja i integracja całej grupy.

Poza realizacją programu edukacyjnego oferujemy naszym Maluszkom szereg zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmikę, gimnastykę, bajkoterapię oraz plastykę.

Jedną z metod, którą wykorzystujemy w pracy z dziećmi to bajkoterapia – bardzo lubiana przez najmłodszych, działająca terapeutycznie i rozluźniająco. Korzystamy również z elementów Metody Dobrego Startu, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, a także z elementów pedagogiki Marii Montesorii, u której głównym hasłem w pracy z dziećmi jest „Pomóż mi zrobić to samemu”.

Podczas roku szkolnego organizujemy dla dzieci teatrzyki oraz spotkanie ze zwierzątkiem.

W programie edukacyjnym uwzględniamy podział na pory roku oraz polskie tradycje narodowe
i święta, dlatego np. w grudniu maluszki wysłuchują pogadanek o zimie, poznają kolędy oraz odwiedza je Mikołaj.