Nasze cele

·       troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,

·         wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesną edukację dziecka,

·         zapewnianie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

·         troszczenie się o rozwój umysłowy dziecka,

·         kształtowanie postaw społecznych,

·         rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci,

·         współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,

·         udzielanie rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.