Misja

Każde dziecko ma prawo do nauki i zabawy!
Każde dziecko ma prawo do kontaktów z rówieśnikami!
Każde dziecko ma prawo do rozwoju intelektualnego i społecznego!Na podstawie Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka

Podstawowym prawem dzieci przebywających w naszym Żłobku jest prawo do szacunku, nietykalności, poczucia bezpieczeństwa i wyrażania własnego zdania. Dzieci mają prawo do zabawy
i nauki, na miarę swoich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się właśnie w dzieciństwie. Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku żłobkowym i przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie żłobkowo - przedszkolnym.

Kierujemy się w szczególności dobrem dziecka oraz koniecznością wspierania jego rozwoju. Mówiąc o rozwoju mamy na uwadze wszechstronny rozwój małego dziecka.Dziećmi opiekują się wykwalifikowane Opiekunki, które zapewniają Maluszkom odpowiednią opiekę wychowawczo – dydaktyczną. Podczas codziennych zajęć przekazują dzieciom, te wartości, które dla nich są najważniejsze.


 

Dzieci są dla Nas najważniejsze, dlatego zależy nam, na jak najlepszej współpracy z Rodzicami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dzieci i określenia drogi ich indywidualnego rozwoju.