Bezpieczeństwo

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa odpowiednio wykwalifikowana kadra.

Odbiór dzieci ze żłobka jest możliwy jedynie przez ich rodziców lub osoby przez nie pisemnie upoważnione. Pisemne upoważnienie składane przez rodziców jest przechowywane w dokumentacji żłobka.

Bezpieczeństwo rozumiemy całościowo, dlatego wszystkie: zabawki, pomoce edukacyjne, meble, sprzęty, instalacje, posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.
Wszyscy nasi opiekunowie i pracownicy przechodzą kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.